Stödpersonverksamheten

Trots en förstående familj och omtänksamma vänner kan den som fått bröstcancer känna sig ensam och oförstådd i sin situation. Omgivningen har ofta svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer innebär. Att få tala med någon som själv har genomgått bröstcancerbehandling är ofta ett värdefullt stöd.

Vad är en stödperson?

En stödperson är en bröstcancerbehandlad kvinna som har arbetat sig igenom sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans. Hon är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått stödpersonutbildning. Hon arbetar ideellt, har tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hon ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av egna erfarenheter.

Stödpersonerna når du genom de lokala bröstcancerföreningarna eller via vår adresslista. Det finns även särskilda stödpersoner för unga kvinnor, klicka här för mer information (öppnas i nytt fönster).

Se filmen om vår stödpersonsverksamhet - klicka på bilden eller länken

Anna

Är du en stödperson?

Är du intresserad av att arbeta som stödperson inom ramen för bröstcancerföreningarnas verksamhet? Läs mer om vad det innebär här. 

Om du vill anmäla dig till, eller har frågor kring, våra stödpersonsutbildningar, ring eller skriv till styrelsens stödpersonsansvariga Susanne Dieroff Hay, susanne.dieroffhay@brostcancerforbundet.se, mobiltelefon: 070-844 37 32.

Stöd till närstående

Du som är partner, barn, syskon, förälder vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos känner dig kanske hjälplös och utanför. Genom att finnas till hands och lyssna kan du vara ett stöd. Om hon vill, följ med på läkarbesöken. Tillsammans har ni lättare att komma ihåg frågor och svar ni får. Håll inte barnen utanför. Svara på barnens frågor! De förstår mer än man tror och mår bättre av att få förklaringar än att gå ensamma och fundera. Bröstcancerföreningarnas stödpersoner finns till också för de anhöriga.

Närståendestöd

Närståendestöd är personer vars livskamrater har drabbats av bröstcancer och som känt att de vill vara ett stöd för andra. De har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie stödpersonerna genomgår och har också moralisk tystnadsplikt. De står till förfogande och medverkar i medlemsmöten, temadagar etc. i föreningarna förutom att vara tillgängliga för stöd via telefon och mail. Här hittar du Närståendestöd.

Stöd på nätet

Webbplatsen www.cancersamtal.nu är mötesplatsen på nätet för cancerdrabbade. Du som har eller har haft bröstcancer kan få kontakt med andra i samma situation. Här kan man ge varandra tips om hur man lindrar biverkningar vid olika behandlingar, rehabilitering och andra goda råd. Det är också en mötesplats för anhöriga.