Det rosa bandet säljs
under Rosa Oktober

Det rosa bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer, och används av bröstcancerorganisationer över hela världen, särskilt under oktober månad. Det är den internationella bröstcancermånaden med informationsinsatser för att sätta fokus på bröstcancer, öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen samt samla in pengar till forskning och till stöd för verksamhet för bröstcancerbehandlade.

Rosa Bandet har sitt ursprung i USA liksom oktober som bröstcancermånad. Initiativet togs av kosmetikföretaget Estée Lauder 1991. I Sverige introducerades Rosa Bandet 1994 av Estée Lauder-företagen. Bröstcancerförbundet driver sedan dess en kampanj, under namnet Rosa Oktober, för Rosa Bandet i Sverige med stöd av Estée Lauder. 2001 fick kampanjen en större spridning och genombrott i Sverige då Amelia Adamo började utgivningen av en speciell bilaga om bröstcancer i sin tidning Amelia. 

Pink Ribbon, originalet
Bröstcancerförbundet är ensamma i Sverige om att sälja och marknadsföra det ceriserosa originalbandet som skapades 1991 av Estée Lauder, och som används över hela världen i kampen mot bröstcancer. Intäkterna från vår försäljning går till bröstcancerforskning, prevention och stöd till bröstcancerbehandlade.