Second opinion

Second opinion - Vad är det?

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom och står inför svåra val när det gäller behandling, har du enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt till en så kallad second opinion. Med det menas en bedömning av ytterligare en eller flera läkare. Du har rätt att träffa en annan läkare var som helst i landet.

Varför?

Ibland kan inte vetenskap och beprövad erfarenhet ge en entydig vägledning när det gäller vilken behandling som är bäst för dig. Då kan det vara bra med ytterligare diskussioner med någon annan kunnig expert inom området. Genom att få en second opinion har du möjlighet att erhålla ett annat perspektiv på din sjukdom och kunskap om vilka andra möjligheter som finns att behandla just din sjukdom.

När?

Det finns inget entydigt svar när man behöver en second opinion. Det är helt upp till dig och dina anhöriga att tänka igenom den situationen som du/ni befinner er i och om ni tror att ni kan vara i behov av ytterligare oberoende information.

Några anledningar till att man söker en second opinion kan t ex vara:

  • Om du har fått beskedet att det inte finns mycket mer att göra
  • Om du har fått beskedet att det är ett gränsfall mellan vilken behandling som kan vara mest lämplig (till exempel tumören är nästan operabel)
  • Om du har fått beskedet att det finns två eller flera likvärdiga alternativa behandlingar
  • Om du är i behov av att få mer information eller känner behov av att tala med någon annan

Ur Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Landstinget skall ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställnings-tagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten skall erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan föranleda. Lag (1998:1660).

Källa: 2nd View AB