Behandlingsformer

Den behandling som kan komma ifråga vid bröstcancer är operation samt strålbehandling eller läkemedelsbehandling med tabletter och/eller i droppform. I många fall kombineras dessa typer av behandlingar för ett optimalt resultat.

Rekommendationen om vilken typ av ytterligare behandling som kan bli aktuell får Du först när analysen från den bortopererade tumören är klar. Remiss behövs.

Behandlingen syftar till att minska risken för återfall som är störst om lymfkörtlarna angripits. I de flesta fall är operation den första behandling som tas till men i vissa fall kan läkemedelsbehandling ges före operation för att krympa tumören.

I vissa fall är det möjligt att göra en bröst-rekonstruktion i samband med att man opererar bort tumören, en så kallad direktrekonstruktion.

Beställ broschyren "Bröstcancer - vad händer när man drabbas".