Bröstcancer och ärftlighet

Studier visar att 5-10% av alla bröstcancerfall beror på en medfödd genetisk förändring som kan ärvas från generation till generation.

Kvinnor från familjer där bröstcancer förekommit löper högre risk att utveckla bröstcancer än kvinnor utan sjukdom i släkten. Kvinnor med en förstagradssläkting som insjuknat i bröstcancer före 45 års ålder har en nästan fördubblad risk att drabbas och om två förstagradssläktingar insjuknat är risken ytterligare förhöjd.

Två gener med samband till ärftlig bröstcancer finns beskrivna och identifierades i mitten av 1990-talet. De benämns BRCA1 och BRCA2.

Bröstgenetiska mottagningar

Kvinnor med flera nära släktingar som insjuknat i bröstcancer kan idag vända sig till sjukvården för information och för att få ta del av förebyggande åtgärder och/eller kontroller.

Onkogenetiska mottagningar där anlagsutredningar utförs finns vid följande universitetssjukhus:

  • Lund
  • Göteborg
  • Linköping
  • Uppsala
  • Umeå
  • Stockholm: Karolinska sjukhuset, Radiumhemmet, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Du kan läsa mer om ärftlighet i boken Bröstcancer (AstraZeneca AB 2004, ISBN 91-86327-63-1) som finns att låna på bibliotek.

Många kvinnor med ärftlig bröstcancer har upplevt sjukdom hos någon närstående tidigt i livet.