Statistik

Fakta om bröstcancer

Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2013. För mer information se www.socialstyrelsen.se eller klicka här. Se även följande länk: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-19

Sverige

Kvinnor

 • Ca 8 401 kvinnor fick under året en bröstcancerdiagnos (8 490 tumörer diagnostiserades)
 • Cirka 21 kvinnor varje dag får bröstcancer, eller en kvinna varje timme
 • Relativ 10-årsöverlevnad är ca 83,5 % (relativ 5-årsöverlevnad är ca 90 %)
 • Bröstcancer utgör 30 % av all cancer som drabbar kvinnor
 • Var nionde kvinna drabbas av bröstcancer
 • 63 % är över 60 år vid diagnostillfället
 • 3,8 % är under 40 år
 • Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 20-24 år (5 fall)
 • 5-10 % av all bröstcancer beror på ärftliga faktorer
 • Fler än 88 700 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos (diagnostiserade 1958-2009)
 • Ökningstakten är 1,2 % per år under de senaste 10 åren och 1,4 % under de senaste 20 åren
 • Cirka 1 500 kvinnor dör årligen i bröstcancer (4 kvinnor varje dag) baserat på uppgifter det senast decenniet. Men antalet har varit lägre 2009-2011 (ca 1 400 kvinnor per år).

Män

 • 41 män fick under året en bröstcancerdiagnos

Källa för uppgifterna nedan: Europa Donna

Europa

 • Ca 450 000 kvinnor får årligen bröstcancer (ca 333 000 i EU-27)
 • Ca 140 000 kvinnor dör årligen i sjukdomen (ca 90 000 av dessa inom EU-27)
 • 20-30 % är under 50 år
 • 33 % är mellan 50-64 år