Kliniska studier

Cancerstudier i Sverige, september 2016 -För att göra det lättare för patienter att komma med i kliniska studier lanserar RCC- Regionala Cancercentrum i samverkan, en ny webbaserad stödtjänst för forskare, personal och patienter  Läs mer här

Artikel ur BROfästet 4, 2009 om hur nya cancerläkemedel och nya behandlingar tas fram. Text: Ingrid Kössler. Klicka här.

Läs artikeln "Så växer en studie fram" ur BROfästet 4, 2009 där Per Karlsson presenterar SOLE-studien. Klicka här.

Både försäkringar och regler skyddar dig som är konsument och vårdtagare vad gäller kliniska studier. Läs gärna mer på FASS hemsida: http://www.fass.se/LIF/patientforum/patientinfo_artikel.jsp?articleID=46899

På FASS hemsida kan du även söka information om pågående kliniska prövningar samt resultatet av prövningar som avslutats: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/framtidens_lakemedel.jsp

Övriga länkar:

U.S. National Institute of Health:s hemsida för kliniska prövningar: http://www.clinicaltrials.gov

Läkemedelföretagets AstraZenecas hemsida för kliniska prövningar: http://www.astrazeneca.se/forskning/Kliniskastudier/