Lymfödem 

Var rädd om armen!

Armen på den opererade sidan kan ibland svullna. Armsvullnad (lymfödem) beror på att operationen, särskilt i kombination med strålbehandling, skadat lymfkärl så att lymfflödet från armen försvåras. Upp till 50% av kvinnor som opereras för bröstcancer får besvär med armen.

Tunga lyft och ensidigt, monotont arbete med armen kan utlösa och förvärra ett lymfödem. Även en infektion kan utlösa lymfödem.

Det är viktigt att skydda armen för att undvika skador och små sår. Använd handskar när du arbetar i trädgården. För att minska risken för infektion bör blodprov eller vaccinationer inte heller tas i armen på den opererade sidan.

Efter ett tag lär du dig vad du kan göra och hur mycket du kan arbeta med armen utan att få besvär.

Vill du ha mer information:

Nationellt vårdprogram
Svenska Ödemförbundet
Film: Operation av lymfödem
Läs mer i broschyren Risk för lymfödem efter bröstcancer - vad kan jag göra själv. Beställ här.

I broschyren "Bröstcancer - vad händer när man drabbas" finns mer att läsa om lymfödem.

  1. Tillåt inte injektion eller blodprovstagning i den påverkade armen om det inte är absolut nödvändigt.
  2. Undvik att bära tungt med den påverkade armen eller tunga väskor över axeln på den påverkade sidan.
  3. Använd alltid skyddshandskar i trädgårds-arbete.
  4. Försök att hålla armen högt i vila och nattetid.
  5. Om armen svullnar kontakta läkare eller sjuksköterska. 

 

En infektion kan utlösa lymfödem. Använd handskar när du jobbar i trädgården.