Bröstrekonstruktion

Du kan få en plastikkirurgisk operation, en så kallas bröstrekonstruktion. Idag väljer allt fler kvinnor denna möjlighet. Rekonstruktion utförs oftast i flera steg och det kan bli aktuellt med några veckors sjukskrivning.

Ta kontakt med plastikkirurgisk klinik och be att få gå igenom dina förutsättningar noggrant innan du bestämmer dig för en rekonstruktion.

Det finns flera olika metoder. I de flesta fall används ett silikonimplantat. Man kan också använda vävnad från den egna kroppen för att bygga upp ett nytt bröst. Det kan också bli aktuellt att justera det friska bröstet för att få två likformiga bröst. I de flesta fall uppnås ett så gott resultat att det inte syns utanpå behån att kvinnan blivit bröstopererad.

Läs mer om detta på 1177.se - vårdguiden på nätet.

Fråga doktorn

Maila Catharina Eriksen, bröst- och plastikkirurg på Södersjukhuset Stockholm, om du har en specifik fråga kring bröstrekonstruktion. 

MITT NYA BRÖST - broschyr om bröstrekonstruktion

Astrid Ward från Emmaföreningen i Jämtland beskriver i dagboksform sina upplevelser av processen att få ett nytt bröst. Broschyren finns att beställa hos Astrid, tfn 063-361 65 eller e-post astrid.ward@hotmail.com

Högersidig bröstrekonstruktion med expanderprotes. Högersidig bröstrekonstruktion med expanderprotes.


 
Vänstersidig bröstrekonstruktion med killambå och protes.  

 

Fråga din läkare om vilka alternativ som finns till bröstrekonstruktion. Om du inte erbjuds rekonstruktion på din bröstcancerklinik så finns möjligheten att utföra ingreppet på andra sjukhus i Sverige.