Magasin B (tidigare BROfästet) är Bröstcancerförbundets medlemstidning

Sedan hösten 1992 har BRO givit ut medlemstidningen BROfästet. Från och med första numret 2018 har tidningen ett nytt format, nytt utseende, nytt namn och delvis nytt innehåll.

Magasin B är en pålitlig, trygg, varm, modig och hoppingivande god vän som kan allt om bröstcancer – och som sprider kunskap om bröstcancer och om hur det är att leva med det. Tidningen porträtterar, inspirerar och skapar igenkänning hos såväl bröstcancerbehandlade som deras närstående. Tidningen innehåller också den senaste bröstcancerforskningen och har som avsikt att påverka myndigheter och sjukvårdsansvariga i frågor som rör bröstcancer.

Tidningen ingår i medlemsavgiften och utkommer med fyra nummer per år.
(Tidningen ingår också i stödmedlemskapet).

Upplaga: 13.500 ex.

Beställ exemplar av tidningen här

 

Magasin B 2018

Här hittar du utgivningsplan och annonspriser

Magasin B nr 1, 2018