1177.se

1177.se är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. På temaområdet om cancer på 1177.se finns faktagranskad information, stöd och råd riktat till personer som själva får ett cancerbesked eller lever med cancer – och till deras närstående. Det finns även faktatexter, reportage, intervjuer och filmer med både experter, närstående och sjuka. Sidan är utvecklad i samarbete med läkare, sjuksköterskor och kuratorer som arbetar i cancervården runt om i landet. Syftet med sajten är att öka människors möjlighet att enkelt skaffa sig kunskap om cancer och att vara en plats där cancersjuka och deras närstående känner sig mindre utsatta och ensamma. För att komma direkt till temasidan om bröstcancer, klicka här.