Insamlingsresultat Bröstcancerfonden

Insamlingsresultat 2016: 16 696 000 kronor. 

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 14 655 000 kronor att dela ut.
P.g.a. förra årets (2015) resultat, som avslutades bättre än prognos, beslutades att dela ut anslag/stipendier överstigande det utdelningsbara beloppet.

Utdelning:
Forskning: 13 762 000 kronor
Resestipendier för vårdprofession och medlemmar: 312 000 kronor
Rehabiliteringsinsatser för bröstcancerdrabbade: 690 000 kronor
Integrationsprojekt ”En bröstcancerförening för alla”: 634 000 kronor
För ändamålsverksamhet (f d verksamhetsfonden): 4 392 000 kronor
Till Elisabeth Hedins minne, Lisa Kählers stipendium m fl: 204 000 kronor

Summa utdelat: 19 994 000 kronor

Insamlingsresultat 2015: 21 413 000 kronor. 

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 19 213 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 8 495 000 kronor
Till stipendier åt vårdpersonal och medlemmar 228 000 kronor
Till rehabiliteringsinsatser för medlemmar m m 702 000 kronor
Till verksamhetsfonden avsattes 3 052 000 kronor
6 736 000 kronor balanseras i ny räkning och kommer att delas ut som forskningsanslag, stipendier till vårdpersonal och medlemmar, insatser för de med annan etnisk bakgrund, föreningar och organisationer samt bidrag för rehabiliteringsinsatser och rekreation.

Insamlingsresultat 2014: 14 209 000 kronor.
Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 12 876 000 kronor att dela ut.           
Till forskning: 9 657 000 kronor                            
Till verksamhetsfonden avsattes 2 620 000 kronor           
599 000 kronor kommer att delas ut som stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehablitering och rekreation.

Insamlingsresultat 2013: 13 921 000 kronor.

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 12 461 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 9 376 000 kronor
Till verksamhetsfonden avsattes 1 835 000 kronor
1 250 000 kronor kommer att delas ut som stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation.

 

Insamlingsresultat 2012: 14 311 000 kronor. Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 11 860 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 8 895 000 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 2 204 000 kronor.
761 000 kronor kommer att delas ut som stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation.

Insamlingsresultat 2011: 12 143 000 kronor. Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 8 472 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 6 355 000 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 1 418 000 kronor.
700 000 kronor kommer att delas ut i stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation.

Insamlingsresultat 2010: 13 385 000 kronor. Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 11 216 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 7 766 000 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 1 814 000 kronor.
775 000 kronor kommer att delas ut i stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation.

Insamlingsresultat 2009: 9 399 000 kronor. Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 5 725 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 4 293 750 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 801 500 kronor.
572 500 kronor har delats ut i stipendier till vårdpersonal och medlemmar.
57 250 kronor till bidrag till rehabilitering och rekreation samt flärd.

Insamlingsresultat 2008: 9 224 000 kronor. Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 6 641 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 4 980 750 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 929 740 kronor.
664 100 kronor har delats ut i stipendier till vårdpersonal och medlemmar.
66 410 kronor till bidrag till rehabilitering och rekreation samt flärd.

Insamlingsresultat 2007: 5 250 000 kronor. Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 4 200 000 kronor att dela ut.
Till forskning: 3 150 000 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 588 000 kronor för bland annat utbildning av nya kontaktpersoner.
420 000 kronor har delats ut i stipendier till vårdpersonal och medlemmar.
42 000 kronor till bidrag till rehabilitering och rekreation (totalt delades 75 000 kronor med hjälp en gåva öronmärkt för detta ändamål).

Insamlingsresultat 2001- 2006: drygt 6 miljoner kronor. Efter administrativa kostnader återstod drygt 5 miljoner kronor som fördelades på:
Till forskning: 4 000 000 kronor.
Till verksamhetsfonden avsattes 700 000 kronor.
500 000 kronor till stipendier till sjukvårdspersonal och medlemmar.
50 000 kronor till bidrag till rehabilitering och rekreation (totalt delades 100 000 kronor ut med hjälp av en gåva öronmärkt för detta ändamål)