Utdelat

Utdelade forskningsanslag, Bröstcancerfonden

Bröstcancerfondens forskningskommitté består av professor Lars Holmberg samt två representanter från vardera Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi, Svenska Bröstcancergruppen och BRO. Kommittén är rådgivande för Bröstcancerfondens styrelse som beslutar om stipendieutdelning.

2017 delades 9 398 200 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2016, samt kvarstående medel från föregående år). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2016 delades 14 079 130 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2015, samt kvarstående medel från föregående år).Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2015 delades 8 495 000 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2014, samt kvarstående medel från föregående år). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2014 delades 9 809 200 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2013, samt kvarstående medel från föregående år). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2013 delades 9 128 280 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2012). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2012 delades 8 493 350 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2011, samt kvarstående medel från föregående år). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2011 delades 4 157 000 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2010, samt kvarstående medel från föregående år). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2010 delades 4 471 000 kronor ut i forskningsanslag (baserat på insamlingsresultatet 2009, samt kvarstående medel från föregående år). Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

2009 delades 4 980 750 kronor ut i forskningsanslag:
1 000 000 kronor via Svenska Bröstcancergruppen
1 000 000 kronor via Svensk Onkologisk Förening
1 000 000 kronor via Svensk förening för bröstkirurgi

De tre organisationerna har efter ansökan från forskare delat ut anslagen till forskning. Två representanter för Bröstcancerförbundets styrelse deltog i bedömningen av ansökningarna.

360 000 kronor till Kicki Waller-stiftelsen
50 000 kronor till Nätverket för bröstsjuksköterskor
50 000 kronor till Svensk förening för lymfologi
15 000 kronor till lymfterapeuten Helena Janlöv-Remnerud

2008 delades 3 150 000 kronor ut i forskningsanslag:
1 000 000 kronor via Svenska Bröstcancergruppen
1 000 000 kronor via Svensk Onkologisk Förening
1 150 000 kronor via Svensk förening för bröstkirurgi
De tre organisationerna har efter ansökan från forskare delat ut anslagen till forskning. Två representanter för Bröstcancerförbundets styrelse deltog i bedömningen av ansökningarna.

Vid första tillfället (2007) delades 4 000 000 kronor ut i forskningsanslag:
1 500 000 kronor via Svenska Bröstcancergruppen
1 000 000 kronor via Svensk Onkologisk Förening
1 000 000 kronor via Svensk förening för bröstkirurgi
De tre organisationerna har efter ansökan från forskare delat ut anslagen till forskning. Två representanter från Bröstcancerförbundet har deltagit i bedömningen av ansökningarna.
500 000 kronor överlämnades till Cancerfonden att användas till vårdvetenskaplig forskning.