Samarbetspartners

Vi vill bli samarbetspartners!

Är ditt företag intresserade av att bli samarbetspartner till Bröstcancerförbundet? Kontakta vår marknads- och företagsansvarig, Louise Permelin Berg.

Policy för Bröstcancerförbundets samarbete med sponsorer.

Antagen på riksstämman 18-19 november 2000

Bröstcancerförbundet samarbetar med och tar emot bidrag från olika företag och organisationer. Förutsättningen för ett sådant samarbete är:

  • Att samarbetet eller medlens användning syftar till att uppfylla ändamålen i Bröstcancerförbundets stadgar
  • Att medlen inte används för att finansiera Bröstcancerförbundets ordinarie, årligen återkommande, verksamhet
  • Att företagets intressen inte står i motsatsställning till Bröstcancerförbundets intressen
  • Att företagets verksamhet och image är sådant att Bröstcancerförbundets anseende inte kan skadas av ett samarbete
  • Att samarbetsavtal skall upprättas med flera olika företag så att Bröstcancerförbundet inte kan förknippas med endast ett företag
  • Att samarbetet inte låser Bröstcancerförbundet till att samarbeta med endast en part
  • Att Bröstcancerförbundet inte kan misstänkas för att gynna något företag eller företags produkt
  • Att Bröstcancerförbundets namn och logotype endast får användas av företaget i information m.m. under förutsättning av godkännande av Bröstcancerförbundet i varje särskilt fall

Därutöver kan sponsoravtal baseras på fasta eller omsättningsrelaterade ersättningar.
Bröstcancerförbundets hemsida får användas för information om samarbetspartners.