Stipendier och bidrag

Resestipendium ur Bröstcancerfonden (nästa sökperiod startar jan 2019)
Bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne
Rehabiliteringsaktiviteter 
Övriga stipendier

 

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Bröstcancerförbundet behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen. Läs våra villkor, som du accepterar genom att söka anslag, bidrag och/eller stipendium.

Kortfattad information

Vår fullständiga integritetspolicy

 

Utlysning av bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne

(fd. Elisabeth Hedins Fond)

Ansökningstiden för bidrag 2018 är nu stängd. 

Ny utlysning i början av 2019.

Möjlighet att söka bidrag är öppen för medlemmar i bröstcancerförening inom Bröstcancerförbundet. I första hand ges bidrag till personer med begränsad ekonomi, därför ska en kopia på din senaste deklaration sändas med ansökan.

Krav/Kriterier

 • Bidrag kan sökas för ”flärd” såsom inköp av baddräkt, BH, tandvård, tatuering av ögonbryn, träningskort.
 • Bidrag beviljas inte för Spa-vistelse.
 • I ansökan ska den typ av ”flärd” man ansöker för specificeras per rad med delbelopp angivet för respektive rad, samt en total summering.
  (Ansökan med endast totalbelopp/max belopp bedöms inte).
 • Bidrag beviljas inte för allmänna resor för egen-rekreation, utlandsresor, familjebesök etc.
 • Bidrag beviljas inte till den som erhöll bidrag närmast föregående år (2017).
 • Bidrag kan anslås/avslås helt eller delvis, utifrån ansökan, dvs. vissa av de sökta posterna kan beviljas/avslås.
 • Bröstcancerförbundets styrelse äger rätt att bifalla/avslå ansökningar utifrån behovet av att prioritera bland inkomna ansökningar.
 • Styrelsens beslut går inte att överklaga
 • Den sökandes beskattningsbara förvärvsinkomst enl. medsänd kopia av senaste årets inkomstdeklaration får maximalt vara 200 000 kr.

Maximalt bidrag är 5 000 kronor per sökande.

Ansökningsformulär fylls i, skrivs ut av den sökande och undertecknas med namnteckning. Denna sänds därefter in till Bröstcancerförbundet.

Insändande av ansökan kan ske på två sätt:

Scanna in ifylld och undertecknad ansökningshandling samt senaste årets inkomstdeklaration och sänd in

via e-post till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

eller via post till:
Bröstcancerförbundet, att: Peter Winberg, Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm

Viktiga datum

 • Ansökan ska vara inne senast måndagen 2 april
 • Beslut tas av Bröstcancerförbundets styrelse på mötet 20-22 april
 • Samtliga sökande får besked senast fredag 11 maj 2018.

Utbetalning

Utbetalning av helt eller delvis bifallen ansökan sker till konto som angivits i ansökan efter beslut och handläggning.

Ej undertecknad / ej komplett ansökan bedöms ej.

Ansökningstiden har nu passerats. Ny utlysning sker i början av 2019.

Frågor besvaras av Peter Winberg, Bröstcancerförbundets kansli

peter.winberg@brostcancerforbundet.se

alt. 070-378 84 64

 


 

Resestipendium ur Bröstcancerfonden

Ansökningstiden för Resestipendium 2018 är nu stängd. 

Ny utlysning i början av 2019.

Ett resestipendium ger möjlighet för dig till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att delta i en konferens eller gå en kurs. Stipendiet, är avsett att täcka kostnader för resa, hotell och registreringsavgift. Stipendiet är inte ämnat för rekreation eller rehabilitering. Tanken är att din förvärvade kunskap från resan ska komma andra till del, som vårdpersonal i din fortsatta yrkesutövning och som medlem genom att kunskapen kommer andra medlemmar till del genom kunskapsförmedling inom bröstcancerföreningen. 

Vem kan söka?

 • Medlem i en lokal bröstcancerförening inom Bröstcancerförbundet eller
 • Sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering

(Bröstcancerförbundets styrelseledamöter kan inte söka stipendium ur Bröstcancerfonden).  

Kriterier – samtliga sökande

 • Endast ett stipendium kan sökas per person och år.
 • Stipendier utdelas inte till samma person två år i rad.
 • Aktiviteten får inte starta inom en månad efter ansökningstidens utgång 
 • Stipendiaterna ansvarar själva för att boka resor (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt att göra konferensanmälan.
 • Bidragsgränsen är 10 000 kr per sökande. Full finansiering utlovas inte.
 • Bröstcancerförbundet förväntar sig att stipendiaterna deltar under hela konferensen/kursen och en skriftlig rapport ska skickas till Bröstcancerförbundet inom 2 månader.

Kriterium för Bröstcancerförbundet-medlem

 • För medlem som beviljas stipendium vill Bröstcancerförbundet eventuellt även att du gör en muntlig presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av Bröstcancerförbundet. Du ska även i din ansökan ange hur du avser att använda förvärvad kunskap inom din förening.

Sista ansökningsdatum för 2018-års stipendieutdelning var måndagen den 8 januari 2018.

Beslut om tilldelning Beslut om bifall eller avslag tas av Bröstcancerförbundets styrelse och meddelas den sökande skriftligen.  

Utbetalning Rekvisition med begäran om utbetalning ska ske för både vårdprofession och medlem. Rekvisitionen kan sändas per post alternativt via e-post till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

 • Stipendiet betalas ut i sin helhet i samband med rekvisition. Redovisning i form av kvitton i original samt ekonomisk redovisning ska sändas till peter.winberg@brostcancerforbundet.se efter företagen resa. Om den faktiska kostnaden understiger utbetalt stipendium, ska ej nyttjade medel återbetalas till Bröstcancerfondens BG 5957-2321 med meddelande: ”Återbetalning ej nyttjat resestipendium FÖRNAMN EFTERNAMN”. 

Återrapportering – samtliga

Både vårdprofession och medlem som beviljas anslag förbinder sig att skriva en reserapport inom två månader efter genomförd resa och insända denna till peter.winberg@brostcancerforbundet.se  

 

Övriga stipendier

CancerRehabFonden
www.cancerrehabfonden.se
telefon: 08-522 001 00  

Cancer- och Allergifonden
www.cancerochallergifonden.se
Telefon 08-34 59 90 eller 08-33 08 95

Curo Riksföreningen För Cancersjuka
www.curo.nu

Telefon 08-720 30 81
Telefontid: måndag-torsdag 13.00-16.00

Kontakta gärna även din kommun och undersök vilka möjligheter det finns att söka stipendier lokalt. På biblioteken finns ofta böcker med information om olika fonder och stipendier.