Diagnostik av bröstcancer

Bröstcancerförbundet arbetar för att kvinnor som själva upptäckt en knöl eller andra symtom i bröstet och söker läkare för detta ska få komma till en bröstmottagning eller bröstenhet utan remiss för att undvika att en ev. diagnos fördröjs.

Grundpelaren i bröstdiagnostik är ”trippeldiagnostiken”, d v s att läkaren känner igenom eller palperar bröstet, att man utför bilddiagnostik d v s mammografi och ev. ultraljud samt nålbiopsi för vävnadsdiagnostik.

Det finns olika metoder för att utföra biopsi och valet av metod beror på bl. a på förändringens natur, läget i bröstet och bröstets storlek. Trippeldiagnostik är en mycket säker och väl beprövad metod för att upptäcka bröstcancer.