Internationellt arbete

Bröstcancerförbundet deltar i ett nordiskt samarbete med systerorganisationer i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Samarbetet består av informationsutbyte och nordiska konferenser vartannat år.

 

Bröstcancerförbundet är medlem i den europiska bröstcancerkoalitionen Europa Donna, www.europadonna.org

 

 

Bröstcancerförbundet är även medlem i den internationella rörelsen för kontaktpersoner, Reach to Recovery, www.reachtorecoveryinternational.org