Utbildning

Nätbaserat stöd till patienter

Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat ett nätprogram som ska ge stöd till bröstcancerpatienter hela vägen från diagnos till rehabilitering. Programmet, som utformats efter intervjuer med drabbade kvinnor, innehåller bland annat föreläsningar med olika experter (läkare, sjuksköterskor, kurator, sjukgymnast, patientrepresentant), länkar till webbsidor, boktips och ordlistor med medicinska termer.

 

Till programmet »