FRIIs kvalitetskod

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har antagit en kvalitetskod för att öka öppenheten och öka förtroendet för insamlingsbranschen. Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Koden är principbaserad, vilket betyder att avvikelser från kodens riktlinjer kan förklaras. Bröstcancerförbundet är medlem i FRII. Här kan du ladda ner våra kodrapporter:

Effektrapport för 2016

Effektrapport för 2015 

Effektrapport för 2014

Kodrapport för 2013

Kodrapport för 2012

Kodrapport för 2011